El Terrer

 

En aquesta comarca es distingeixen tres unitats de relleu:

  • La Serra Prelitoral constituïda per materials mesozoics, formant eixos anticlinals, tallats per falles.
  • Una conca d'erosió excavada dins un illot miocènic de materials tous.
  • Una plataforma estructural de materials oligocènics més resistents, la Terra Alta típica, inclinada gradualment cap al NW des de les Serres de Pessells i de la Fatarella, de 600 a 150 m d'altitud, com a part integrant de la depressió morfològica de l'Ebre.

Els sòls són en general d'estructura argilosa, granular, amb traços d'elements de gruix de baix contingut orgànic, reacció alcalina, deficiència en potasi i sobretot en fòsfor, ja que es tracta de materials originalment calcaris.