Clima

 

Aquesta zona gaudeix, com la majoria de les zones de cultiu de l' olivera , de clima mediterrani. Però a diferència de la resta, les particulars característiques orogràfiques d'aquest territori, fan que es creï un microclima especial , que afecta directament al cicle biològic de l'olivera i com a conseqüència també al seu fruit , l'oliva .
Aquestes característiques es poden resumir en tres punts :


1) Altitud. Es tracta d'un altiplà d'una mitjana de 400 m sobre el nivell del mar.
2) Barreres naturals. A la comarca hi conflueixen tres nervadures muntanyoses: les anomenades de " Pàndols " i " Cavalls " amb cotes màximes de 700m i la més important , en el seu extrem septentrional amb cotes màximes de 1.400 m , anomenada " Els ports de Beseit " . Tot això configura una orografia particular que li proporciona aquest microclima de què parlàvem .
3) Vents . - A més i com a conseqüència també d'això, són de cabdal importància els vents propis del territori , no per la seva força (que no la tenen en excés) sinó pel que aporten al cultiu . Cal destacar els dos més importants i amb nom propi en el territori , la " Garbinada " i el " Cerç " . El primer perquè aporta la humitat necessària per a aquest cultiu i el segon perquè per les seves característiques i freqüència evita molts problemes sanitaris (fongs) i ajuda que la matèria primera de l'oli maduri sense problemes i arribi en condicions excel·lents als molins.